Bokstatistik 2005-16

Här listar jag statistik om lästa böcker. 


Bokåret 2016 - 65 böcker (inkl. tre kortromaner)
Författare: 57
Svenska författare: 29
Utländska författare: 28
Deckare: 54
Romaner: 11
Engelskspråkiga: 16 (inkl. tre kortromaner)
Biblioteksböcker: 36
E-böcker: 23
Ljudböcker: 2
Noveller: 11

Bokåret 2015 - 58 böcker
Författare: 46
Svenska författare: 29
Utländska författare: 17
Deckare: 53
Romaner: 3
Faktaböcker: 2
Engelskspråkiga: 12
Biblioteksböcker: 20
E-böcker: 35
Noveller: 1

Bokåret 2014 - 63 böcker
Författare: 53
Svenska författare: 36
Utländska författare: 17
Deckare: 54
Romaner: 6
Biografier: 1
Faktaböcker: 2
Engelskspråkiga: 12
Biblioteksböcker: 24
E-böcker: 34
Ljudböcker: 2

Bokåret 2013 – 65 böcker
Författare: 59
Svenska författare: 28 

Utländska författare
: 31
Deckare: 57
Romaner: 7
Faktaböcker: 1
Engelskspråkiga: 4
Biblioteksböcker: 18
E-böcker: 33


Bokåret 2012 - 56 böcker
Författare: 45
Svenska författare: 25

Utländska författare: 20
Deckare: 50
Romaner: 5
Biografier: 1
Engelskspråkiga: 2
Biblioteksböcker: 19
E-böcker: 19


Bokåret 2011 – 37 böcker
Författare: 29
Svenska författare: 21

Utländska författare: 8
Deckare: 26
Romaner: 9
Biografier: 2
Engelskspråkiga: 3
Biblioteksböcker: 10


Bokåret 2010 – 29 böcker
Författare: 24
Svenska författare: 15

Utländska författare: 9
Deckare: 22
Romaner: 4
Biografier: 2
Faktaböcker: 1
 
Bokåret 2009 – 53 böcker
Författare: 42
Svenska författare: 19

Utländska författare: 23
Deckare: 37
Romaner:10
Biografier: 4
Faktaböcker: 2
Engelskspråkiga: 8
Biblioteksböcker: 19


Bokåret 2008 – 41 böcker 
Författare: 32
Svenska författare: 18

Utländska författare: 14
Deckare:30
Romaner: 9
Biografier: 2


Bokåret 2007 – 34 böcker 
Författare: 29
Svenska författare: 12

Utländska författare: 17
Deckare: 28
Romaner: 5

Biografier: 1 

Bokåret 2006 - 39 böcker
Författare: 30
Svenska författare: 16
Utländska författare: 14

Deckare: 25
Romaner: 13
Biografier: 1

Bokåret 2005 - 31 böcker 
Författare: 27
Svenska författare: 13
Utländska författare: 14

Deckare: 26
Romaner: 5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar