Polisens grader

Vad har egentligen Detective Chief Inspector Tom Barnaby för yrkesroll?Polisens grader i Sverige

Rikspolischef
Polisdirektör
Polismästare (polisöverintendent)
Polisintendent
Poliskommissarie
Polisinspektör (f.d. överkonstapel)
Polisassistent (f.d. konstapel)
Polisaspirant


Polisens grader i Storbritannien

Chief constable = länspolismästare
Commissioner = polismästare
Chief superintendent = polisöverintendent
Superintendent = polisintendent
Commander = polisintendent
Chief inspector = poliskommissarie med särskild ställning
Inspector = poliskommissarie
Sergeant = polisinspektör
Constable = polisassistent  

Polisens ordlista 

AC = area commander 
AFO = authorised firearms officer 
CIO = chief information officer 
CPS = crown prosecution service 
DC = detective constable 
DCI = detective chief inspector 
DI = detective inspector
DS = detective sergeant 
FLO = family liaison officer
MLO = media liaison officer 
SOCO = scene of the crime operatives 
SPOC = single point of contact 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar